#KERKZIJN

Het is ons verlangen dat lokale kerken groeien in hoop, geloof en liefde en heilbrengend aanwezig zijn in de samenleving. Daartoe inspireren en stimuleren we leden en leiders van lokale kerken duurzaam te reflecteren op hun manier van kerkzijn en kerkdoen. Uitgangspunt hierbij zijn de zes geloofspraktijken zoals verwoord in de publicaties ‘Geloven doe je samen’ en ‘De kerk als oefenplaats’. De lokale kerk mag een veilige plaats zijn waar we leren wat geloven is – door te oefenen. Kerk2030 wil lokale kerken helpen die plek in te nemen.

 

> LEES HIER DE PUBLICATIES

Kerk2030 is een kerkvernieuwingsbeweging van lokale kerken voor lokale kerken.

Wij inspireren en stimuleren elkaar iets van Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. 

 

WAAROM EN WAT?

WAT VOORAF GING

Kerk2030 is gestart in september 2017 met een 24-uursconferentie met twintigers en dertigers die op uitnodiging van een intiatiefgroep nadachten over kerkzijn in 2030. De opbrengst van deze conferentie waren de contouren van wat we nu de zes praktijkvelden voor kerkvernieuwing noemen. Deze praktijkvelden zijn vervolgens van eind 2018 tot begin 2020 getoetst tijdens een Geloof-, Leer- en OntWikkeltraject dat vorm gegeven werd door twaalf lokale kerken van Buitenpost tot Brunsum, van Amersfoort tot Bergentheim. Vervolgens zijn de herontdekte en in de praktijk getoetste praktijkvelden van kerkzijn beschreven in de eerste publicatie van Kerk2030: ‘Geloven doe je samen’. Deze publicatie is op 16 september 2020 via een webinar publiek gepresenteerd. Vervolgens is in de periode december 2020 tot en met mei 2021 per praktijkveld een webinar gegeven. Deze zijn hier terug te kijken.

WAAROM?

Nieuwe en oude generaties gelovigen zijn op zoek naar een kerk die werkt, een kerk die doet wat ze zegt, een kerk die iets uitricht in levens van mensen, een plek waar God merkbaar aanwezig is. Het Evangelie is radicaal en vraagt om daden en vruchten van een levend geloof in de opgestane Heer. De wereld mag dat merken. Het Evangelie van Jezus Christus is levenwekkend, transformerend, wereld veranderend. Christus is immers Koning en Zijn Koninkrijk is dichtbij. Hij is het hoofd van de gemeente, Zijn lichaam. Hij redt ons hier en nu, en voor altijd! Christenen op aarde mogen die reddingsactie letterlijk belichamen. Zij mogen leven vanuit verbondenheid met Christus, verlost, vernieuwd en vol vreugde. De lokale kerk kan hierin veel betekenen. Kom op lokale kerk, sta op, laat dat zien in je woorden en daden! 

WAT?

Naast de publicatie Geloven doe je samen heeft Kerk2030 in mei 2021 het boekje Kerk als oefenplaats uitgegeven. In deze publicatie gaan we in op de betekenis van praktijken en praktijkvelden voor kerkzijn. Ook worden in deze brochure onze theologische wortels toegelicht. In seizoen 2021-2022 volgt de tweede webinarreeks over de zes praktijkvelden en start op 29 oktober 2021 het eerste  Geloof-Leer & OntWikkel (GLOW) traject. Vanaf juni 2021 bieden we samen ook Kerkmoment: een reeks inspiratiemomenten voor het gesprek over kerkvernieuwing in jouw gemeente. Vanuit het verlangen dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde. Bekijk de modules op weetwatjegelooft.nl/kerk2030. Op uitnodiging van lokale kerken verzorgd Kerk2030 gemeenteavonden over kerkzijn en kerkdoen. Ten slotte de Academische Werkplaats; momenteel vindt er binnen drie lokale kerken onder leiding van prof. dr. Hans Schaeffer handelingsonderzoek plaats.

 

WIE

Duurt Vonck.jpg

DUURT
VONCK

Het Kruispunt Houten

Onderzoeker Academische Werkplaats

Directeur Stichting Agapè

Gerbram Heek 2_0.jpg

GERBRAM
HEEK

Fonteinkerk Buitenpost

Ambassadeur Kerk2030

Predikant Fonteinkerk

Foto Jan Los ZW.jpg

JAN

LOS

Lichtpunt Zutphen

Ambassadeur Kerk2030

 

Gevestigd als zelfstandig mediator

Janneke Burger ZW.jpg

JANNEKE

BURGER-NIEMEIJER

NGK Enschede 

Bestuurslid

 

Predikant NGK Enschede

joost%20smit%20ZW_edited.jpg

JOOST

SMIT

Ontmoetingskerk Amersfoort

Veldwerker

 

Partner en Inspirator Hart van Vathorst

Foto Klaas Koelewijn ZW.jpg

KLAAS

KOELEWIJN

Zuiderkruiskerk Maastricht
 

Directeur

Betrokken bij interkerkelijk jeugdwerk in Maastricht

Mariet Apperloo sq bw_edited.jpg

MARIËT
APPERLOO

Enschede

Webbeheer en communicatie

Bureaucoördinator

Steunpunt Kerkenwerk

Foto Hans Schaeffer ZW.jpg

HANS

SCHAEFFER

Bazuinkerk Kampen

 

Bestuurslid

 

Professor Praktische Theologie TU Kampen 

Foto%20Piet%20Mars%20ZW_edited.jpg

PIET

MARS

Koningshof Leusden

Bestuurslid

Ondernemer, oprichter, Raad van bestuur AFAS

reinier kramer.png

REINIER
KRAMER

De Hoeksteen Bergentheim

Veldwerker

Predikant De Hoeksteen

Foto%20Roel%20Kuiper%20ZW_edited.jpg

ROEL
KUIPER

Oosterparkkerk Amsterdam

Bestuurslid

Professor Christelijke Identiteit in maatschappelijke praktijken

FotoKarenProfiel-1-1024x683 zw.jpg

KAREN
ZWIJZE

PKN Vriezenveen   

Onderzoeker Academische Werkplaats

 

Communicatiewetenschapper

wilmer blijdorp.jpg

WILMER
BLIJDORP

De Burcht Barneveld

 

Ambassadeur Kerk2030

Predikant De Burcht

Wouter van Veelen.jpg

WOUTER
VAN VEELEN

Magnificatkerk Tiel

Ambassadeur Kerk2030

Predikant Magnificatkerk