top of page
Kerk2030 anbi.jpg

DEELPRAKTIJK 2

Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester

De kerk rust toe om een andere levensstijl te vertonen in onze wereld en westerse welvaartsmaatschappij. Laten christenen de brengers zijn van shalom en voorbeelden van een goede omgang met elkaar en met de wereld.

SPREKER

Gerbram Heek

SPREKER

Dorina Nauta

bottom of page