top of page
chungkuk-bae-_0mtPW3Epwo-unsplash.jpg

ANBI

 

Verantwoording van de ANBI status van Stichting Kerk2030. De Stichting Kerk2030 heeft ten doel kerken (gemeenteleden en predikanten) toe te rusten tot oefenplaatsen van Gods Koninkrijk die door God geïnspireerde praktijken hun omgeving in beweging zetten en al hetgeen dat in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BELEIDSPLAN
KERK2030

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Stichting Kerk2030

RSIN/Fiscaal nr: 861818659

Website adres: www.kerk2030.nl

E-mail: info@kerk2030.nl

Adres: Kortenbosch 6, 6228 XV Maastricht

B. DOEL

Kerk2030 is een Stichting die op 29 oktober 2020 is opgericht. Conform artikel 3 van de oprichtingsakte zijn de doelen van de stichting:
 

1. De Stichting heeft ten doel kerken (gemeenteleden en predikanten) toe te rusten tot oefenplaatsen van Gods Koninkrijk die door God geïnspireerde praktijken hun omgeving in beweging zetten en al hetgeen dat in de ruimste zin hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. Het organiseren van GLOW-trajecten (praktijk-trajecten) die aansluiten bij de kerkelijke praktijken van lokaal kerkzijn.

b. Het begeleiden van lokale kerken bij het richten, inrichten en verrichten van een reflectieve cultuur op kerkzijn vandaag.

c. Het doen van wetenschappelijk onderzoek naar kerkzijn vandaag.

d. Het (door)ontwikkelen (actueel houden) van een cursus kerkzijn vandaag.

e. Het uitgeven van brochures en verzorgen van andere (digitale) uitingen over kerkzijn vandaag.

 

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 

4. De Stichting beoogt het algemeen belang.


 

C. VERMOGEN

Artikel 4 van de oprichtingsakte gaat over het vermogen van de Stichting.
 

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

a. subsidies en andere bijdragen;

b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

c. alle andere verkrijgingen en baten.
 

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

D. SAMENSTELLING BESTUUR

De bestuurders zijn Jan Los (voorzitter), Joost Smit (secretaris), Piet Mars (Penningmeester), Janneke Burger (lid), Roel Kuiper (lid) en Hans Schaeffer (lid). 

 

E. BELONINGSBELEID


Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.​

F. BELEIDSPLAN

Het beleidsplan over de periode 2022 / 2024 is hier te lezen.

 

G. JAARVERSLAG

Het jaarverslag van 2022 is hier te lezen.

Het jaarverslag van 2021 is hier te lezen.

H. ANBI 

Hier is het formulier ANBI publicatieplicht te lezen.

ARCHIEF

Het beleidsplan over de periode 2020 / 2021 is hier te lezen.

CIRKELS KAART OMKERKEN.png
bottom of page