top of page

GLOW AANMELDFORMULIER

matt-noble-BpTMNN9JSmQ-unsplash.jpg

KERKMOMENT

Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het in Kerkmoment: een reeks inspiratiemomenten voor het gesprek over kerkvernieuwing in jouw gemeente. Vanuit het verlangen dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde.

Kerkvernieuwing begint bij het samen (opnieuw) in praktijk brengen van zes geloofspraktijken. Deze zes praktijken van kerkzijn werden eind 2017 herontdekt door twintigers en dertigers die nadachten over de vraag: Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? De webinars die over deze geloofspraktijken in 2020-2021 zijn georganiseerd, vormen de basis voor deze reeks inspiratiemomenten. Bedoeld om samen met een groep te volgen, maar natuurlijk ben je zonder groep ook welkom!

Opzet Kerkmoment

Kerkmoment bestaat uit 8 onderdelen (‘modules’), die elk zijn onderverdeeld in een aantal inspiratiemomenten (‘lessen’). Elk inspiratiemoment bevat leesteksten, video’s en/of gespreksvragen. We beginnen met een inleidend onderdeel over de kerk: wat is een Bijbelse visie op kerkzijn? Daarna verdiepen we ons in de zes geloofspraktijken: zes aandachtsvelden die onlosmakelijk met kerkzijn verbonden zijn en die steeds weer onze aandacht nodig hebben. Het laatste onderdeel biedt een samenvattende terugblik én verdieping op het punt van de kerk als ‘oefenplaats’, de plek waar je samen de geloofspraktijken oefent die in Kerkmoment centraal staan. Want geloven doe je samen.

 

De eerste modules van Kerkmoment zijn inmiddels beschikbaar via www.weetwatjegelooft.nl/kerk2030

> LEES MEER OVER GLOW

bottom of page