top of page
Vlogger voor camera

VIDEOS KERK2030

Luister, kijk, denk en doe mee! Hieronder vind je alle webinars van Kerk2030, gesorteerd op bron- en deelpraktijken.

PRAKTIJKVELDEN

Dit woord gebruiken we vaak bij Kerk2030. Christelijke praktijken zijn manieren van doen en denken. Soms ontstaan ze uit reactie op diepe menselijke nood, soms als resultaat van bezinning op wat God van ons vraagt. In elk geval geven christenen daarin gehoor aan Gods eigen actieve aanwezigheid in deze wereld waarmee Hij deze wereld reddend tegemoet komt. Praktijken zijn dus menselijke antwoorden op Gods handelen. De term ‘praktijken’ komt zo niet los te staan van God, maar ook niet los van de kerk. Geloven doe je samen. Hierbij hoort ook onlosmakelijk dat we ons met elkaar verantwoorden voor wat we doen. Dat vraagt om een cultuur van genade, verantwoording, nadenken, reflectie, luisteren en stil zijn. Wie als christen geloof in praktijk brengt, zal altijd ook leren bidden en luisteren en stil zijn. 


> LEES MEER OVER PRAKTIJKVELDEN

WEBINARS BRONPRAKTIJKEN