GLOW AANMELDFORMULIER

Kerk2030glow

GLOW

 

Kerk2030 biedt een landelijk Geloof, Leer- en OntWikkeltraject (GLOW) voor leden en leiders van lokale kerken. Tijdens dit traject staat de eigen lokale context centraal.

 

Binnen het GLOW-traject komen 10-15 kerken bij elkaar, vertegenwoordigd door teams van circa vier personen, op vier (vrij)dagen, verdeeld over twee jaar. Tijdens deze dagen worden we geïnspireerd en inspireren we elkaar door het openen van Gods Woord, ontvankelijk te zijn voor Gods Geest en het delen van goede lokale praktijken van kerkzijn binnen Gods Koninkrijk. Het aantrekkelijke van deze terugkerende ontmoeting is dat gedeelde praktijken en adviezen ook later met elkaar geëvalueerd worden. Ook vindt er verdieping plaats door middel van wetenschappelijk handelingsonderzoek door de vakgroep Praktische Theologie van de Theologische Universiteit Kampen. 

Het GLOW-traject bestaat dus uit: Geloven: we prijzen en aanbidden God, zijn ontvankelijk voor de leiding van de Heilige Geest en luisteren naar Gods Woord. Leren: we leren van, met en aan elkaar door het delen van goede praktijken van kerkzijn en het doen van intervisie rondom een vraagstuk of dilemma van een van de deelnemende kerken. OntWikkelen: we ontwikkelen inzichten op kerkzijn binnen de lokale context gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.


> LEES MEER OVER KERK2030

GLOW-TRAJECT

Start GLOW-traject 2:

Vrijdag 14 oktober 2022, locatie en tijd volgt nog

Overige data GLOW-traject 2: 03-03-2023, 27-10-2023 en 01-03-2024

Start GLOW-traject 3:

Vrijdag 28 oktober 2023, locatie en tijd volgt nog

Overige data GLOW-traject 3: 03-03-2024, 27-10-2024 en 01-03-2025

Wil je meer informatie over het GLOW-traject of je daar als gemeentelid of predikant voor opgeven?
Neem dan contact op via klaaskoelewijn@kerk2030.nl of meld je aan.

 

AANMELDFORMULIER GLOW
 

BEDANKT VOOR UW AANMELDING