top of page
Woman with Bible_edited.png

#WORTELS

Visual Christus.png

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is voor ons en voor de hele wereld. De Bijbel spreekt van de schepping van de wereld en de mens door God zelf, de verwoestende invloed van de zonde op alles wat God geschapen heeft en de Zoon van God (Jezus Christus) die de gebroken relatie tussen God       en mens wil herstellen. Door Jezus Christus ontvangen wij vergeving en Jezus Christus herschept, door zijn Geest, ons leven. Ook geeft Jezus ons uitzicht op de belofte van een nieuw, volmaakt en eeuwig leven. Jezus laat door zijn leven, sterven en opstanding zien dat het er erger met ons voorstaat dan we ooit kunnen geloven en dat we tegelijk meer geaccepteerd en geliefd zijn dan we ooit hadden durven hopen.

 

In de kerk vind je deze passie van en voor Jezus Christus.

 

Het peilen van de diepte van deze boodschap is de enige manier om te komen tot verandering in ons leven. Deze verandering raakt ons zelfbeeld, maar ook onze relaties met anderen. Er ontstaat zo een gemeenschap waarin niet alleen God geëerd en geprezen wordt, maar waarin ook duidelijk sprake is van aanvaarding van elkaar, bemoediging, correctie en groei op basis van het evangelie, Gods blijde boodschap. Geloofsgroei via kerkzijn. 

 

Deze gemeenschap noemt de Bijbel 'het lichaam van Christus' en heeft door de kracht van God een duidelijke invloed op haar omgeving, net als Hij. 

 

Wij houden van de kerk. Net als Hij. En velen voor ons. We zijn niet bang nieuwe wegen in te slaan, maar putten ook vol liefde uit de rijke traditie van de kerk.

ZONDAG 21

Heidelbergse Catechismus

Zondag 21, vraag en antwoord 54 en 55

54 - Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke Kerk?

Vanaf het begin tot het einde van de schepping F

brengt de Zoon van God A uit alle mensen B
een gemeente bij elkaar,
die uitverkoren is tot het eeuwige leven
C
en die één is in het geloof. E

Door Zijn Geest en het Woord D
wordt de gemeente bij elkaar gebracht, 

beschermd en bewaard. G
Ik ben van deze gemeente een levend lid H en ik zal dat altijd blijven. I

55 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus,
gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven. 
A
Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht 

voelen om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.  B

GEBED VAN FRANCISCUS

Francisus van Assisi 1181-1226

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

 

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

 

Amen.

SERENITY PRAYER

Reinhold Niebuhr 1892-1971

Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden

wat ik niet kan veranderen,

moed om te veranderen wat ik kan veranderen,

en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Om één dag tegelijkertijd te leven.

Om van één moment tegelijkertijd te genieten.

Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.

Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is,

niet zoals ik zou willen.

Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten

als ik me aan Uw wil overgeef.

Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn

en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het volgende leven.

Amen.

KERNTEAM

Foto Klaas Koelewijn ZW.jpg

KLAAS
KOELEWIJN

Zuiderkruiskerk Maastricht
 

Directeur

Betrokken bij interkerkelijk jeugdwerk in Maastricht

reinier kramer.png

REINIER
KRAMER

Koningskerk Deventer

Gemeentebegeleider

Predikant Koningskerk

Foto Hans Schaeffer ZW.jpg

HANS
SCHAEFFER

Bazuinkerk Kampen

 

Hoogleraar Academische werkplaats

 

Professor Praktische Theologie TU Kampen 

joost%20smit%20ZW_edited.jpg

JOOST
SMIT

Ontmoetingskerk Amersfoort

Gemeentebegeleider

 

Partner en Inspirator Hart van Vathorst

Duurt Vonck.jpg

DUURT
VONCK

Het Kruispunt Houten

Onderzoeker Academische Werkplaats

City Movements

FotoKarenProfiel-1-1024x683 zw.jpg

KAREN
ZWIJZE

PKN Vriezenveen   

Onderzoeker Academische Werkplaats

 

Communicatiewetenschapper

ds-b-van-zuijlekom.jpg

BAS
VAN ZUIJLEKOM

SGA Rotterdam

Gemeentebegeleider

 

Predikant SGA

BESTUUR

Foto%20Piet%20Mars%20ZW_edited.jpg

PIET
MARS

Koningshof Leusden

Penningmeester

Ondernemer, oprichter, Raad van bestuur AFAS

Foto%20Roel%20Kuiper%20ZW_edited.jpg

ROEL
KUIPER

Oosterparkkerk Amsterdam

Voorzitter

Professor Christelijke Identiteit in maatschappelijke praktijken

Foto Hans Schaeffer ZW.jpg

HANS
SCHAEFFER

Bazuinkerk Kampen

 

Secretaris

 

Professor Praktische Theologie TU Kampen 

AMBASSADEURS

wilmer blijdorp.jpg

WILMER
BLIJDORP

De Burcht Barneveld

 

Ambassadeur Kerk2030

Predikant De Burcht

Janneke Burger ZW.jpg

JANNEKE
BURGER-NIEMEIJER

NGK Enschede 

Ambassadeur Kerk2030

 

Predikant NGK Enschede

Laura_Dijkhuizen_klein.jpg

LAURA
DIJKHUIZEN

Amsterdam

Ambassadeur Kerk2030

Decaan en docent bij Foundation Academy of Amsterdam

Gerbram Heek 2_0.jpg

GERBRAM
HEEK

Fonteinkerk Buitenpost

Ambassadeur Kerk2030

Predikant Fonteinkerk

arnold huijgen kopie.png

ARNOLD
HUIJGEN

EBEN-HAËZER Kampen

Ambassadeur Kerk2030

Theoloog en Hoogleraar Dogmatiek aan de PThU Amsterdam

Almatine Leene.jpg

ALMATINE
LEENE

De Open Poort Hattem

Ambassadeur Kerk2030

Predikant De Open Poort (Hattem) en Theoloog des Vaderlands 2020/21

Foto Jan Los ZW.jpg

JAN
LOS

Lichtpunt Zutphen

Ambassadeur Kerk2030

 

Gevestigd als zelfstandig mediator

DorinaNauta.jpg

Dorina
Nauta

Jacobikerk Utrecht

Ambassadeur Kerk2030

Bestuurskundige & Theoloog

Stefan Paas - webinar 4.jpg

STEFAN
PAAS

Via Nova Amsterdam

Ambassadeur Kerk2030

Theoloog, publicist en hoogleraar aan de VU Amsterdam en TU Kampen

Wouter van Veelen.jpg

WOUTER
VAN VEELEN

Magnificatkerk Tiel

Ambassadeur Kerk2030

Predikant Magnificatkerk

Daan_edited.jpg

DAAN
VAN DER WEIJDEN

Lidwinakerk Best

Multimedia Designer

Zelfstandig ondernemer

Daniël Vincent

Esmé Wiegman kopie.jpg

ESMEE
WIEGMAN

VEZwolle

Ambassadeur Kerk2030

Directeur Valente en student deeltijd HBO Theologie

Rachel Beker klein.jpeg

RACHEL
VAN DE WORP

Verrijzeniskerk Zwolle

Marketing, communicatie
& PR

KERK2030 TEAM
bottom of page