top of page
academische werkplaats kerk2030

EXTRA PRAKTIJK

KERKVERNIEUWING IN DE PRAKTIJK

Kerkvernieuwing is een prachtig maar langzaam proces. Kerkzijn is daarom vaak slow church: het is belangrijk tijd te nemen om te luisteren naar God en elkaar. Tijd ook voor voelen en vragen stellen en God en elkaar hierin echt te ontmoeten. Vernieuwing is een zaak van lange adem. Er zijn allerlei weerstanden en blokkades uit verleden en heden.

SPREKER

Roel Kuiper

SPREKER

Janneke Burger

bottom of page